Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2019 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
poniedziałek, 24 grudnia 2018 08:03

Najlepsze jachty z Goleniowa

Odbiór nagrody British Yachting Awards Odbiór nagrody British Yachting Awards

HanseYachts AG, spółka-matka goleniowskich Technologii Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., została laureatem nagrody Boatbuilder of the Year 2018.

Coroczne wyróżnienie przyznaje British Yachting Awards. HanseYachts AG, niemiecka firma skupiająca takie marki jak Hanse, Dehler, Varianta, Moody, Privilège, Sealine i Fjord, została uhonorowana nagrodą w kategorii Boatbuilder of the year 2018. HanseYachts AG to jednocześnie jeden z największych producentów jachtów na świecie. Marka słynie z wysokiej jakości, podbija coraz większe rynki.

Historia TTS na Pomorzu Zachodnim sięga 1996 roku. Wówczas w Stargardzie Szczecińskim rozpoczęła się produkcja kadłubów łodzi jachtowych z tworzyw sztucznych. Produkty wytwarzane przez firmę zostały docenione przez światowego giganta z branży, co doprowadziło do ścisłej współpracy z firmą Yachtzentrum z Greifswaldu, później przekształconą w grupę HanseYachts AG.

W ofercie firmy znajdowały się elementy służące do budowy jachtów, począwszy od kadłubów, a kończąc na pokładach i małych elementach składających się na pełnomorskie jachty. Rozwój TTS wymagał inwestycji, czego efektem była budowa w Goleniowskim Parku Przemysłowym hali produkcyjnej o powierzchni 10 tys. m2, jak również pomieszczeń magazynowych. W 2007 roku TTS weszła w skład grupy kapitałowej HanseYachts AG i pojawiła się na niemieckiej giełdzie we Frankfurcie.

Aktualnie Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. to jedna z czołowych firm w Polsce zajmujących się produkcją kompozytów. Rocznie w Goleniowskim Parku Przemysłowym produkuje się niemal 700 kadłubów luksusowych łodzi. Przy produkcji pracuje około 800 osób.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.