Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
wtorek, 12 kwietnia 2011 08:00

Śladami goleniowskiej historii

To nie pierwszy taki kontakt, nie sporadyczna wizyta. Byli mieszkańcy Goleniowa starają się utrzymywać stałe kontakty z miejscem swojego urodzenia.

Od 6 do 10 kwietnia w Goleniowie przebywał Arno Weiß, kierujący w niemieckim Mölln Stowarzyszeniem „Heimatverein Gollnow”, zrzeszającym byłych mieszkańców Goleniowa i okolicy. Szerzej pisaliśmy o ich działalności w zeszłym roku. Jak zawsze przy tego rodzaju wizytach, przywiózł ze sobą kilka pamiątek związanych z Goleniowem.

Tym razem podarował dla Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej „Żółty Domek” dwa krzesła, wyprodukowane w fabryce Franza Pilza. Fabryka znajdowała się na terenie, który dziś zajmuje market Kauflandu przy obecnej ul. Wolińskiej, a wcześniej przez wiele lat znajdowała się Fabryka Opakowań Blaszanych. W czasie bardzo sympatycznego spotkania z Burmistrzem Robertem Krupowiczem podzielił się informacjami na temat działalności Stowarzyszenia i kontaktów ze współczesnymi mieszkańcami Goleniowa. Zaprezentował także dwie rzeźby aniołów pochodzące z kościoła w Marszewie. Bardzo zniszczone rzeźby poddano renowacji i zabezpieczono. Docelowo wrócą na swoje pierwotne miejsce.

W czasie pobytu w Goleniowie pan Arno Weiß zwiedzał miasto i okolicę oraz przeprowadził szereg rozmów, między innymi na temat kolejnego spotkania byłych mieszkańców Goleniowa, przygotowywanego w Mölln.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.