Dzisiaj jest: 20 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
Odbiór odpadów

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Goleniów zajmuje się firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pgkgoleniow.pl

Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Pod numerem telefonu 91 418 44 26 pracownicy z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości. 

Zapraszamy do kontaktu!

Aktualny harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców dostępny jest w serwisie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie sp. z o.o.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 17c, 72-100 Goleniów.

PSZOK czynny jest dla mieszkańców Gminy Goleniów od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00, sobota w godz. 7:00-19:00. Odbiór worków do selektywnej zbiórki można dokonać tylko w godzinach funkcjonowania PSZOK.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK odbiera następujące odpady:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z metali,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie).

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości odbywa się tylko w tylko w terminach podanych w harmonogramie wywozu odpadów. Do gabarytów nie zalicza się sprzętu elektrycznego i elektronicznego. taki sprzęt należy dostarczyć do PSZOK osobiście.

Odpady na PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie z wyjątkiem odpadów budowlanych i poremontowych, które odbierane będą na indywidualne zlecenie (za odpłatnościa).

Szczegółowe informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdują się na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przeterminowane leki można oddawać do następujących aptek:

 • Apteka Nad Strumieniem
  ul. T. Kościuszki 8, 72-100 Goleniów

 • Apteka Przy Fontannie
  ul. Szczecińska 1A, 72-100 Goleniów

 • Apteka Zdrowie
  ul. Dworcowa 9, 72-100 Goleniów

 • Apteka Ledan Sp. z o.o.
  ul Pocztowa 1, 72-100 Goleniów

 • Apteka Dyżurna
  ul. Grunwaldzka 4, 72-100 Goleniów

 • Apteka Panaceum sp. z o.o.
  ul. Piaskowa 5, 72-100 Goleniów

 • Apteka Na Sportowej
  ul. Sportowa 6, 72-100 Goleniów

 • Apteka Nr 81-072 PZF Cefarm-Szczecin SA
  ul. Słowackiego 3, 72-100 Goleniów

 • Apteka Wieża Zdrowia
  ul. M. Konopnickiej 7, 72-100 Goleniów

LRG RETURPAPPER Sp. z o.o

72-100 Goleniów, ul. Maszewska 16
tel. 91 407 24 35

Punkt przyjmuje:

 • makulaturę,
 • folię,
 • plastiki.

Co do cen skupowych - trzeba się na bieżąco kontaktować.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE.

 

Terpitz

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 6b 
tel. 509 132 995

Punkt przyjmuje:

 • złom stalowy,
 • metale kolorowe,
 • akumulatory,
 • sprzęt AGD i RTV.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE. 

 

Z.U.H. "ZENEX – AJU" Zenon Staszków Stacja Demontażu Pojazdów

72-100 Goleniów, ul. Bankowa 2A, 2B, 2C
tel. 91 418 35 18
601 783 518

Punkt przyjmuje:

 • akumulatory,
 • opony łącznie z samochodami,
 • złom samochodowy,
 • złom zwykły.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE. 

 

Eko–Mar FHU

72-100 Goleniów, ul. Fabryczna 29
tel. 533 498 001
533 498 005

Punkt przyjmuje:

 • makulaturę,
 • butelki PET,
 • folię,
 • opakowania po chemii gospodarczej

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE. 

 

MUSHROOM

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 12
tel. 91 461 23 57

Punkt przyjmuje większość selektywnie zbieranych odpadów. Informacje o kodach są dostępne pod w/w numerem telefonu.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE.

  

Skup złomu i metali kolorowych i elektrosprzętu

ul. Inwalidzka 9c , 72-100 Goleniów
782 – 652 -325

Punkt przyjmuje:

 • złom
 • metale kolorowe 
 • gruz budowlany
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zawsze zobowiązany do:

 • przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, przeznaczonych do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi danego regionu;
 • przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 29 czerwca 2012 w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 z późn. zm., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie będzie przekazywać odpady zebrane z terenu Gminy Goleniów do instalacji mieszczących się :

 1. przy ul. Ks. Anny w Szczecinie - podmiot odpowiedzialny za eksploatację instalacji: Sita-Jantra, ul. Ks. Anny 11 Szczecin,
 2. w Łęczycy - podmiot odpowiedzialny za eksploatację instalacji: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o, ul. Bogusława IV 15 Stargard Szczeciński.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Zużyte baterie można oddawać do następujących punktów:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
  ul. J. Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów
  tel/fax 91 418 21 26
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie
  ul. Szarych Szeregów 14, 72-100 Goleniów
  tel/fax 91 418 21 37, 91 418 24 95, 882 091 759
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie
  ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów
  tel/fax 91 418 24 25, 91 418 26 16
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie
  ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów
  tel/fax 91 418 35 60, 91 418 35 89, fax 91 418 21 15
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie
  ul. C. K. Norwida 1, 72-100 Goleniów
  tel. 91 407 18 30, tel/fax 91 418 27 53
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie
  ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów
  tel/fax 91 418 22 60
 • Prywatna Językowa Szkoła Podstawowa „Promyczek” im. Księcia Barnima I w Goleniowie
  ul. Konstytucji 3 Maja 29, 72-100 Goleniów
  tel. 91 407 32 62
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie
  ul. Szkolna 13, 72-100 Goleniów
  tel. 91 407 10 75
 • Starostwo Powiatowe
  ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
  tel. 91 471 02 35
 • Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
  pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów
  tel. 91 46 98 234

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z broszurą, informującą o sortowaniu odpadów oraz o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. I Brygady Legionów 17 C.

pobierz mamy rady na odpady

Bezpłatna aplikacja KIEDY ŚMIECI

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.