Dzisiaj jest: 13 Lipca 2024 roku    |    Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
Zwierzęta

Gmina Goleniów podpisała umowę z lekarzami weterynarii na bezpłatne oznakowanie psów mikroczipem.

Zgodnie z umową bezpłatne świadczenia w tym zakresie świadczą:

 • lekarz weterynarii Andrzej Wolańczyk - lecznica dla zwierząt "Wol-Wet" w Goleniowie, ul. Szczecińska 34/1,
 • lekarz weterynarii Waldemar Turniak - lecznica dla zwierząt "Coturnix" w Goleniowie, ul. Szczecińska 34.

Straż Miejska przypomina, iż obowiązkowemu oznakowaniu mikroczipem podlegają psy, które ukończyły pierwszy rok życia. Na terenie Gminy Goleniów bezpłatnym oznakowaniem objęte są tylko psy, których właściciele na stałe zamieszkują na terenie Gminy. Akcja prowadzona jest od 2003 roku; dotychczas oznakowano około 6500 psów.

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/293/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów opłatę od posiadania psów należy wnieść do 30 czerwca 2017 r. w kwocie 48 zł za jednego psa. Płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w godzinach 8:00-14:00 lub na konto Gminy Goleniów w banku PKO Bank Polski NRB 90 1020 4795 0000 9802 0350 9304.

Bezpłatna aplikacja KIEDY ŚMIECI

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.