Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
poniedziałek, 04 kwietnia 2011 08:00

Wkrótce rusza Narodowy Spis Powszechny 2011

nsp 2011Już za niedługi czas rozpocznie się największa operacja statystyczna ostatnich lat – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.

Ostatni Narodowy Spis Powszechny odbył się w Polsce już dość dawno, bo w roku 2002. Tak, jak obecnie, został on poprzedzony Powszechnym Spisem Rolnym. Oba ówczesne spisy dały ogrom informacji opisujących nasze społeczeństwo, z których wynikała „fotografia statystycznego Polaka anno Domini 2002”.

Organizację tegorocznego Spisu Powszechnego poprzedziła akcja naboru rachmistrzów spisowych, ich szkolenia i przygotowania. Teraz pora na rozpropagowanie informacji o Spisie Powszechnym wśród tych, których będzie on dotyczył, czyli wszystkich mieszkańców Polski.

Spis przeprowadzany będzie w naszym kraju w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Zadaniem rachmistrzów spisowych będzie uchwycenie stanu na dzień 31 marca 2011 r. o godz. 24.00. Nowością tegorocznego Spisu jest zastosowanie elektronicznej formy zapisu zbieranych danych, a także możliwość przeprowadzenia tak zwanego „samospisu internetowego”. Ponadto będą przeprowadzane wywiady telefoniczne przez ankieterów statystycznych oraz wywiady podczas bezpośrednich wizyt rachmistrzów w miejscach naszego zamieszkania.

Dane, które będzie gromadzić NSPLiM 2011, dotyczyć będą między innymi stanu i charakterystyki demograficznej ludności, poziomu edukacji, aktywności ekonomicznej osób, źródeł utrzymania, migracji wewnętrznych i zewnętrznych, wyznawanej religii, a także naszych gospodarstw domowych i zasobów mieszkaniowych. Oczywiście wszelkie uzyskane informacje objęte są tajemnicą statystyczną i mogą być wykorzystywane jedynie do prowadzenia prac statystycznych.

Więcej szczegółów będą mogli Państwo uzyskać poprzez załączoną ulotkę, gdzie zawarte są między innymi informacje o innych źródłach informacji na temat NSPLiM 2011.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.