Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
piątek, 25 marca 2011 08:00

Wybory sołtysów 2011

Zawsze w krótkim czasie po wyborach do Rady Miejskiej następują wybory sołtysów i rad sołeckich. Zbliża się ten moment w Gminie Goleniów.

Przedstawiamy ustalony harmonogram, zgodnie z którym organizowane będą zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach. Oczywiście w każdym sołectwie zawisną na ten temat odrębne obwieszczenia Burmistrza, jednak takie zbiorcze zestawienie z pewnością także się przyda.

Miejscowość

Data wyborów/godzina zebrania

Miejsce wyborów

Białuń

10.05.2011

17.00

SP Białuń

Bolechowo

11.04.2011

17.00

świetlica

Borzysławiec

13.04.2011

17.00

namiot na placu zabaw

Budno

14.04.2011

17.00

kapliczka

Burowo

26.04.2011

17.00

ośrodek wypoczynkowy Uniwersytetu

Czarna Łąka

11.04.2011

17.00

u sołtysa pod wiatą

Danowo

12.04.2011

19.00

Klub Sigma

Glewice

26.04.2011

17.00

świetlica

Imno

15.04.2011

17.00

na boisku - wiata

Kąty

18.04.2011

17.00

pod wiatą na placu zabaw (w wypadku deszczu u sołtysa)

Kliniska

18.04.2011

17.00

ZSP Kliniska

Komarowo

09.05.2011

18.00

SP Komarowo

Krępsko

27.04.2011

17.00

SP Krępsko

Lubczyna

27.04.2011

17.00

SP Lubczyna

Łaniewo

28.04.2011

17.00

u sołtysa

Łozienica

15.04.2011

17.00

u sołtysa

Marszewo

27.04.2011

17.00

świetlica

Miękowo

19.04.2011

17.00

plac zabaw

Modrzewie

14.04.2011

17.00

u pana Kozłowskiego

Mosty

20.04.2011

17.00

ZSP Mosty

Niewiadowo

26.04.2011

17.00

świetlica

Podańsko

11.05.2011

17.00

świetlica

Pucice

28.04.2011

17.00

plac zabaw

Rurzyca

28.04.2011

17.00

świetlica

Stawno

15.04.2011

17.00

świetlica

Święta

29.04.2011

17.00

świetlica

Tarnowiec

09.05.2011

17.00

u sołtysa

Tarnówko

10.05.2011

17.00

u sołtysa

Wierzchosław

28.04.2011

17.00

świetlica

Załom

12.04.2011

19:30

salka przy kościele

Żdżary

09.05.2011

17.00

świetlica

Żółwia Błoć

12.05.2011

17.00

świetlica

Uprawnionymi do głosowania w wyborach oraz do kandydowania są jedynie stali mieszkańcy sołectwa, figurujący w rejestrze wyborców Gminy Goleniów, jeżeli do dniu wyborów (włącznie) ukończyli 18 lat. Zatem tak jak przy wyborach powszechnych, obowiązywać będzie spis wyborców, na podstawie którego mieszkańcy otrzymają karty do głosowania. Normalnie nie będą do tego potrzebne dokumenty tożsamości, bo tylko w wypadkach wątpliwych komisje wyborcze będą ich żądać. W niedużych przecież miejscowościach wiejskich wszyscy się z reguły dobrze znają, nie powinno zatem być problemów.

Przypominamy, że w rejestrze wyborców są „z automatu” ujęci wszyscy mieszkańcy zameldowani w Gminie na stałe. Nie figurują tam czasowo zameldowani oraz niezameldowani wcale. Oznacza to, że jeśli ktoś nie jest zameldowany na stałe, powinien za pośrednictwem odrębnej procedury udokumentować fakt stałego przebywania w danej miejscowości. Spis wyborców należy sprawdzać w ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój nr 214C, tel. (091) 46-98-263 i (091) 46-98-264. Tam także można otrzymać wszelkie informacje o sposobie udokumentowania stałego pobytu i dopisywania do rejestru wyborców. Można to czynić niemal do dnia, w którym wyznaczono zebranie wyborcze w sołectwie, ale nie ma co z tym niepotrzebnie zwlekać. W trakcie zebrania nie będzie już na to żadnej możliwości.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.