Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
wtorek, 26 kwietnia 2022 07:44

Wykłady "Dziedzictwo kulturowe Goleniowa i regionu a tradycje kontaktów polsko/pomorsko-czeskich"

Od 28 do 30 kwietnia w Goleniowie z inicjatywy Jarosława Jancelewicza odbędzie się konferencja naukowa poświęcona stosunkom polsko-czeskim i nie tylko pn. "Dziedzictwo kulturowe Goleniowa i regionu a tradycje kontaktów polsko/pomorsko-czeskich".

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Martin Směták – konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Szczecinie, Doc. JUDr. Petr Mrkýwka, PhD – Konsul Honorowy Polski w Brnie, Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, Tomasz Stanisławski – Starosta Goleniowski oraz Robert Krupowicz – Burmistrz Gminy i Miasta Goleniów, która wspiera konferencję organizacyjnie i finansowo.
Jej organizatorami są: Międzynarodowa Sieć Muzeów Domowych, Muzeum Ziemi Goleniowskiej – Mini Muzeum Jarosława Jancelewicza, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe oraz Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Goleniowie - Koło Historyczne.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie w dniu 29 kwietnia (piątek) do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wojska Polskiego 28 na cykl wykładów, w którym znajdują się:
Godz. 10.15:
Węzłowe problemy historii Czech i stosunków polsko-czeskich. Prof. PhDR. Rudolf Žáček (Uniwersytet Śląski/Opawa).
Kontakty czesko-pomorskie w świetle strategii małżeńskich. Prof. PhDR. Irena Korbelářová; PhDR. Radmila Dluhošová (Uniwersytet Śląski/Opawa).
Czeska obecność na Pomorzu Zachodnim – z dziejów działalności czechosłowackiej placówki konsularnej w Szczecinie. Dr hab. Anna Szczepańska – Dudziak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.
Godz. 12.15:
O polsko-czeskich kontaktach politycznych i kulturalnych. Refleksje dyplomaty. Marzena Ewa Krajewska, radca-minister (Ministerstwo Spraw Zagranicznych).
Czechy i Czesi w podręcznikach szkolnych. Dr hab. Małgorzata Machałek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.
Godz. 15.00:
Dziedzictwo kulturowe w edukacji regionalnej. Prof. dr hab. Zenon Jasiński (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu).
Dziedzictwo kulturowe Ziemi Goleniowskiej. Józef Kazaniecki – prac. Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.
Muzea Domowe jako element dziedzictwa kulturowego. Red. Bronisław MJ Kamiński (Kudowa-Zdrój).

30 kwietnia odbędzie się cykl wykładów w Muzeum Ziemi Goleniowskiej – Mini Muzeum Jarosława Jancelewicza przy ul. Pocztowej 43.
Godz. 9.30:
Więzienie goleniowskie na tle systemu więzień hitlerowskich. Dr Andrzej Kurek (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu).
Czesi i Słowacy w więzieniu goleniowskim w czasie II wojny światowej. Józef Kazaniecki – prac. Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.
Geneza i charakter zbiorów Muzeum Ziemi Goleniowskiej. Jarosław Jancelewicz.
Nadanie nazwy Muzeum Ziemi Goleniowskiej.
Godz. 12.00:
Podsumowanie i zakończenie obrad.

Wykłady będą rejestrowane, a ich zapis udostępnimy wkrótce na naszym kanale YouTube.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.