Dzisiaj jest: 31 Stycznia 2023 roku    |    Imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan
środa, 16 listopada 2022 20:08

Złote Gody

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jedenastu parom.

Odznaczone zostały pary świętujące Złote Gody czyli obchodzące w roku 2022 jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:

 • Urszula i Henryk Łuczakowie
 • Teresa i Henryk Musialscy
 • Anna i Stefan Niklasowie
 • Józefa i Ryszard Owczarek
 • Jadwiga i Zdzisław Pietruchowie
 • Danuta i Kazimierz Przyweccy
 • Anna i Mieczysław Pryciowie
 • Helena i Edward Runiewiczowie
 • Jadwiga i Stanisław Słomczewscy
 • Mieczysława i Józef Surma
 • Barbara i Zbigniew Szepaniakowie

Stoję przez Państwem, którzy 50 lat temu powiedzieli sobie "tak". Życie nie jest tylko piękne, podniosłe i radosne. To też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść. 50 lat życia razem, to 50 lat konsekwencji, determinacji, poświęcenia i wierności temu słowu, które wypowiedzieli Państwo 50 lat temu i które na dzisiejszej uroczystości rozbrzmiewa – mówił burmistrz Robert Krupowicz do zgromadzonych na uroczystości Par – Życzę Jubilatom pogody ducha, zdrowia, spokoju, dystansu do otaczającej rzeczywistości, a przede wszystkim miłości. – dodał.

W roku 2022 Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczonych zostanie łącznie 56 par z Gminy Goleniów. Kolejne uroczystości odbędą się w ciągu najbliższych tygodni.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.