Dzisiaj jest: 31 Stycznia 2023 roku    |    Imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan
Czysty Goleniów: Aktualności

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

wtorek, 04 stycznia 2022 13:45

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Oznacza to, że część gospodarstw domowych, najmocniej dotknięta podwyżkami cen prądu i gazu, będzie mogła liczyć na pieniądze od państwa.

W piątek urząd nieczynny

wtorek, 04 stycznia 2022 11:59

Informujemy, że piątek, 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynny.

Dodatki mieszkaniowe od stycznia w CUS

czwartek, 30 grudnia 2021 09:39

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski na dodatki mieszkaniowe przyjmowane będą w biurze obsługi świadczeń rodzinnych Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, ul. Pocztowa 13, pok. 09A (parter), tel. 91 460 14 72.

Akcja Zima z PGK

wtorek, 28 grudnia 2021 08:43

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje o możliwości powiadomienia zarządcy drogi o konieczności posypania jej mieszanką soli i piasku. Potrzebę posypania można zgłaszać na numer telefonu 660 467 356.

Nabór do Straży Miejskiej

poniedziałek, 27 grudnia 2021 08:29

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Przypominamy o konieczności uzupełnienia dokumentów w związku z ubieganiem się do Programu pn.: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Uzupełnienia dokumentacji należy składać w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej w Goleniowie, na ul. Pocztowej 2 (I piętro) w godzinach 8.30-16.00. do 12 stycznia 2022 r.

Ostrzał dzików przedłużony

wtorek, 21 grudnia 2021 08:59

Wojewoda Zachodniopomorski informuje o przedłużeniu odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików do 30 grudnia 2021 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich.

Sesja budżetowa

wtorek, 21 grudnia 2021 08:58

W środę, 22 grudnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się XLIII sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się dwanaście projektów uchwał, a jej najważniejszym punktem będzie głosowanie nad projektem budżetu Gminy Goleniów na rok 2022.

W piątek UGiM nieczynny

wtorek, 21 grudnia 2021 07:35

Informujemy, że w piątek, 24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynny.
Będzie to dzień wolny za święto 25 grudnia 2021 r., które w tym roku przypada w sobotę.

Nabór do Straży Miejskiej

czwartek, 16 grudnia 2021 11:31

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na stanowisko: podinspektor ds. płac i księgowości w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Sesja nadzwyczajna

poniedziałek, 06 grudnia 2021 06:35

W środę, 8 grudnia br. o godz. 12.00 rozpocznie się XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazł się jeden projekt uchwały, dotyczący powołania Skarbnika Gminy Goleniów.

W związku z brakiem możliwości odbycia posiedzenia XLII nadzwyczajnej sesji w miejscu pierwotnie wskazanym (równoległe spotkanie Celowego Związku Gmin R-XXI w sali konferencyjnej UGiM w Goleniowie) nastąpiła zmiana miejsca odbycia posiedzenia na Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28.

Mirosław Guzikiewicz jest rekomendowany na stanowisko skarbnika Gminy Goleniów, zgodnie z projektem uchwały złożonej dziś przez burmistrza Roberta Krupowicza.

Rezygnacja skarbnika Andrzeja Cieślińskiego

wtorek, 30 listopada 2021 11:16

Rezygnację z funkcji skarbnika gminy złożył na ręce burmistrza Andrzej Cieśliński.
Powodem rezygnacji są zarzuty prokuratorskie przedstawione Andrzejowi Cieślińskiemu przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinie. Chodzi o niedopełnienie obowiązków służbowych w Polskiej Żegludze Morskiej PP, w której pracował w latach 2006 – 2013.

Bezpłatna mammografia w grudniu

piątek, 26 listopada 2021 12:24

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie trwa kampania "16 dni bez przemocy ze względu na płeć", organizowana co roku przez Women’s Global Leadership Institute.
Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Ostrzeżenie o ptasiej grypie

piątek, 26 listopada 2021 09:15

Wojewoda zachodniopomorski na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Werynarii uznał tereny m.in. powiatu goleniowskiego za obszar, na którym występuje zagrożenie ptasią grypą.

W związku z powyższym na terenach wskazanych z rozporządzeniu zakazana została czasowo organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków; oraz utrzymywanie kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.

 

Do pobrania:

pdfRozporządzenie nr 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 listopada 2021

Ważna informacja dla osób, które złożyły oświadczenia o chęci otrzymania sprzętu komputerowego dla uczniów! Prosimy o uzupełnienie dokumentów!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie poszukuje pracowników na stanowisko terapeuta/instruktor terapii zajęciowej. ŚDS oferuje komfortowe warunki pracy w zgranym zespole.

Polska Agencja Prasowa ogłosiła konkurs na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z Unii Europejskiej. Do konkursu „Inwestycja z perspektywą” zgłoszono 158 inwestycji. Gmina Goleniów zgłosiła renowację i dostosowanie kolejowego budynku magazynowego na obiekt kulturalny pod nazwą „Rampa Kultura” oraz kolejową wieżę ciśnień na potrzeby organizacji społecznych pod nazwą „Twierdza Design”.

Strona 7 z 168

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.