Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
Czysty Goleniów: Aktualności

Trzecia, otwarta dla widzów edycja MISTRZOSTW GOLENIOWSKIEJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY już za dwa tygodnie!

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

środa, 07 czerwca 2023 07:24

W dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych na lata 2020-2023.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie Rada Miejska w Goleniowie wybierać będzie na potrzeby Sądu Rejonowego w Goleniowie:

 • 6 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
 • 8 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Przyjazne ogrody 2023

wtorek, 06 czerwca 2023 08:03

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Przyjazne ogrody 2023". Konkurs skierowany jest do Rodzinnych Ogródków Działkowych, zrzeszonych w stowarzyszeniach ogrodowych z województwa zachodniopomorskiego.

Oceń i zagłosuj!

wtorek, 30 maja 2023 19:06

Gmina Goleniów po raz trzeci stara się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Lokalnym (ELoGE). Jest to konkurs oceniający gminy pod względem przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Goleniowski Park Przemysłowy to ponad 400 ha powierzchni, na której swoją działalność przemysłową prowadzi blisko 60 organizacji biznesowych z całego świata. Odwiedził nas Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Marek Brzeziński, który zobaczył jeden z największych i najbardziej nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Goleniowie LM Wind Power należący do koncernu amerykańskiego GE.

I etap konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów 2023" wygrały panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" z Kątów. Impreza odbyła się w niedzielę, 21 maja br. w Maszewie.

W dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) punkt informacyjny programu Czyste Powietrze będzie nieczynny.

Dział Ewidencji Gospodarczej nieczynny

poniedziałek, 22 maja 2023 06:02

Uwaga: Dział Ewidencji Gospodarczej będzie nieczynny z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracowników do piątku, 26 maja. Jednocześnie przypominamy, że sprawy związane z działalnością gospodarczą można załatwiać również w urzędach poza terenem gminy Goleniów.

LXI sesja Rady Miejskiej

niedziela, 21 maja 2023 15:57

W środę, 24 maja br. o godz. 10.00 rozpocznie się LXI sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się m.in. dziesięć projektów uchwał, w tym projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Pani Jadwidze Kubinowskiej – Lis.

URODZINY GOLENIOWA 2023

środa, 17 maja 2023 09:41

Świętuj z nami urodziny miasta!

Odstrzał sanitarny dzików

środa, 17 maja 2023 09:08

Informujemy, że Wojewoda Zachodniopomorski wydał nowe rozporządzenie o odstrzale sanitarnym dzików w województwie zachodniopomorskim.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Nabór na stanowisko podinspektora w BOŚ

poniedziałek, 15 maja 2023 07:08

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór w ramach zastępstwa na stanowisko pracy: podinspektor w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Gmina Goleniów informuje, że sprzedaż końcową paliwa stałego na terenie gminy Goleniów realizuje przedsiębiorstwo WEZBUD Andrzej Kopański – ul. I Brygady Legionów 4, Goleniów.

Od 28.04.2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

ŚDS szuka terapeutów

czwartek, 27 kwietnia 2023 05:46

Środowiskowy Dom Pomocy poszukuje pracowników na stanowisko: terapeuta/instruktor terapii zajęciowej.

Od 2 maja 2023 r. punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze” będzie funkcjonował w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie przy Placu Lotników 1.

LX sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 24 kwietnia 2023 06:25

W środę, 26 kwietnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się LX sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się m.in. siedem projektów uchwał.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Komarowo w sprawie ustalenia urzędowych nazw miejscowości Jasiny, Kłosowice, Dębniki oraz ustalenia ich rodzaju jako część wsi Komarowo.

W najbliższy czwartek, 20 kwietnia br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbędą się Całodzienne Dyżury Mobilnych Punktów Informacyjnych w województwie zachodniopomorskim.

Strona 8 z 178

Bezpłatna aplikacja KIEDY ŚMIECI

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.