Dzisiaj jest: 31 Stycznia 2023 roku    |    Imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan
Czysty Goleniów: Aktualności

Najbogatsze samorządy w 2020 roku

piątek, 13 sierpnia 2021 09:47

W najnowszym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” dotyczącym najbogatszych samorządów w 2020 r. Goleniów w kategorii miasta powiatowe uplasowany został na 8 pozycji w kraju z kwotą 4583,80 zł na osobę. Dane te pokazują, że od lat pozycja Goleniowa jest stabilna - od 2015 r. miasto znajduje się w pierwszej dziesiątce najzamożniejszych samorządów w przeliczeniu na 1 osobę.

Stażystki z Greifswaldu w Goleniowie

poniedziałek, 09 sierpnia 2021 12:11

Od 26 lipca, przez dwa tygodnie trzy stażystki z Greifswaldu pracowały w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. Anna, Emma i Melissa poznawały pracę w poszczególnych wydziałach urzędu oraz działalność instytucji podległych gminie. Poznały m.in. funkcjonowanie GDK, CAM, CAL, OPS, OSiR, a także zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do spisu powszechnego NSP 2021.

Przy 11 głosach za, 5 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się Rada Miejska w Goleniowie podczas 36. sesji Rady Miejskiej udzieliła burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Uchwałą Rady Miejskiej Władysław Wasylinka, legendarny goleniowski trener siatkówki został uhonorowany tytułem Zasłużonego Mieszkańca Goleniowa.

Kwalifikacja wojskowa 2021

czwartek, 29 lipca 2021 10:22

Od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego dla rocznika 2002. W Goleniowie punktem prowadzenia kwalifikacji będzie Szpitalne Centrum Medyczne Sp. z o.o., mieszczące się przy ul. Nowogardzkiej 2.

Wybory Sołtysa w Sołectwie Budno

czwartek, 29 lipca 2021 10:12

Na dzień 12 sierpnia 2021 r. zostały zarządzone wybory sołtysa w Sołectwie Budno.

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023. O mikrodotacje do 5000 zł występować mogą organizacje i grupy nieformalne. Nabór trwa do 6 sierpnia 2021 r.

W piątek urząd pracuje krócej

wtorek, 27 lipca 2021 10:26

Informujemy, że w dniu 30 lipca br. (piątek) Urząd Gminy i Miasta będzie czynny do godz. 14:30 z powodu przerwy technicznej.

Syreny ku pamięci powstańcom

wtorek, 27 lipca 2021 10:21

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i pamięć o poległych podczas powstańczych walk uczczona zostanie poprzez uruchomienie syren. Sygnał ciągły będzie nadawany przez 3 minuty w niedzielę, 1 sierpnia 2021 roku o godz. 17:00.

Sesja absolutoryjna

poniedziałek, 26 lipca 2021 12:19

W środę, 28 lipca br. o godz. 11.00 rozpocznie się XXXVI sesja Rady Miejskiej. Najważniejszymi punktami porządku obrad są: rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Goleniów za rok 2020, rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacji o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów z tego tytułu.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informuje, że wnioski o wyrobienie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego można składać do 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków zostaną wyłączone.

Mieszkańcy Modrzewia zwrócili się z prośbą o wsparcie dla 5 osobowej rodziny z małym dzieckiem, której pożar odebrał dach nad głową. Ogień wybuchł na poddaszu, co doprowadziło do spalenia praktycznie całego dachu, części środka, a przy akcji gaśniczej zalania domu. Straty są ogromne - piszą mieszkańcy, którzy założyli zbiórkę charytatywną w serwisie zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/uce45b

Pomimo złożenia kompletnego wniosku, wysoko ocenionego przez ekspertów ze Związku Miast Polskich, Goleniów nie otrzymał dofinansowania z Funduszy Norweskich w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY.

Lista Produktów Tradycyjnych, prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwala wspólnie odkrywać tradycyjne smaki Pomorza Zachodniego. To systematycznie spisywany katalog naszych polskich produktów żywnościowych, których specyficzny charakter i właściwości wynikają z zastosowania historycznie ugruntowanych i potwierdzonych metod produkcji. To szansa na promowanie swojego produktu i regionu.

Zgłoś się!

Przerwa techniczna w CEIDG

poniedziałek, 12 lipca 2021 06:55

Informujemy, że w dniu 14 lipca br. (środa) z powodu przerwy technicznej nie będzie możliwości załatwienia spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.

Już od 1 lipca można skorzystać z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS. Wystarczy wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta i wybrać placówkę, w której chcemy zrealizować badania.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. z siedzibą przy ul. I Brygady Legionów 17C, 72-100 Goleniów, niniejszym ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zmarł Józef Tadeusz Szykuć

środa, 07 lipca 2021 06:50

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 lipca 2021 r. zmarł Józef Tadeusz Szykuć.
Był znanym przedsiębiorcą. W 1980 r. założył firmę „Met-Instal”. W 2016 r. po jej przekształceniu w Spółkę Met-Instal z.o.o został jej prezesem. Od 1987 r. siedziba firmy znajduje się w Miękowie. Firma wykonała wiele inwestycji na terenie Goleniowa i Gminy Goleniów, głównie remontów ulic i robót związanych z infrastrukturą techniczną.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie informuje o dodatkowym terminie makulatury, tworzyw sztucznych i szkła w miejscowościach Miękowo, Wierzchosław, Białuń, Gniazdowo, Glewice, Żółwia Błoć. Zbiórka zostanie przeprowadzona jutro (sobota, 3 lipca 2021 r.).

Od dziś - 1 lipca 2021 r. na właścicielach i zarządcach budynków, w których znajdują się źródła ciepła wytwarzanego przez spalanie paliw, spoczywać będzie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Strona 10 z 168

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.