Dzisiaj jest: 20 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
Czysty Goleniów: Aktualności

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych.

Możemy oficjalnie ogłosić, że osiedle "Nowy Helenów" jest gotowe do użytku. Dwa budynki wielorodzinne zostały oddane do dyspozycji mieszkańców. Oznacza to, że 60 rodzin będzie mogło cieszyć się nowoczesnymi mieszkaniami dwu - i trzypokojowymi! Od środy Goleniowskie TBS rozpoczyna procedurę wydawania kluczy dla najemców.

8 stycznia w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska została podpisana ważna umowa. Działka nr 117/13, będąca zasobem Lasów Państwowych, została przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym – Referat podatków i opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zakończyliśmy prace nad wdrożeniem nowej, aktualnej aplikacji mobilnej "Kiedy śmieci". Oprócz terminów i zasad odbioru odpadów, w aplikacji znalazła baza wiedzy o ich sortowaniu, informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz centrum wiadomości, w którym pojawiać się będą bieżące informacje o zmianach terminów odpadów.

W piątek UGiM krócej

środa, 03 stycznia 2024 13:25

Uwaga: w najbliższy piątek, 5 stycznia 2024 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie z przyczyn technicznych będzie czynny dla interesantów do godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wraz z LUX MED Diagnostyka zapraszamy Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ (etap podstawowy).

Uwaga: z powodu wdrażania rozwiązań umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty Dział Dowodów Osobistych będzie nieczynny w czwartek, 28 grudnia 2023 r.

Przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia 31.08.2023 r. do 31.08.2024 r., użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej mogą wystąpić z żądaniem sprzedaży nieruchomości gruntowych na własność.

Sesja budżetowa

wtorek, 19 grudnia 2023 12:55

W środę, 20 grudnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się LXVII sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem porządku obrad będzie omówienie projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2024, które zakończy się głosowaniem nad przyjęciem uchwały budżetowej.
W porządku przewidziano również m.in. trzynaście projektów uchwał.

Dział Ewidencji Działalności Gospodarczej w dniach 27.12.2023 - 29.12.2023 r. będzie nieczynny.

Jednocześnie przypominamy, że sprawy związane z działalnością gospodarczą można załatwiać również w urzędach poza terenem gminy Goleniów lub za pośrednictwem strony internetowej www.biznes.gov.pl.

29 grudnia kasa nieczynna

piątek, 15 grudnia 2023 08:18

W dniu 29 grudnia br. (piątek) kasa Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynna.

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. opublikowało projekty list osób uprawnionych do zawarcia umowy podnajmu lokali na nowym osiedlu w Helenowie – na ul. Wytwórczej.

Nowe ogniska wirusa ptasiej grypy A(H5N1) zostały wykryte 7 grudnia 2023 r. w dwóch gospodarstwach komercyjnych zlokalizowanych w Gminie Goleniów.
Wojewoda Zachodniopomorski w rozporządzeniu w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego ustanowił w Gminie Goleniów obszary: zapowietrzone i zagrożone.

Uzupełnienie składu Młodzieżowej Rady Gminy

poniedziałek, 11 grudnia 2023 14:08

W nabliższy czwartek, 14 grudnia br. o godz. 12:00 rozpocznie się VIII sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie, podczas której zaprzysiężeni zostaną nowi radni.
Uzupełnienie składu rady to skutek wygaśnięcia mandatów związanych z ukończeniem szkoły przez poprzednich radnych.

Nabór na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej

poniedziałek, 11 grudnia 2023 13:47

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Konkurs na stanowisko dyrektora GDK

piątek, 08 grudnia 2023 10:35

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury z siedzibą w Goleniowie przy ul. Juliusza Słowackiego 1.

Konkursy na realizację zadań publicznych

wtorek, 05 grudnia 2023 13:19

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza Organizacje Pozarządowe do składania wniosków w konkursach na realizację zadań publicznych.

Burmistrz Gminy Goleniów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Goleniów do zgłaszania kandydatur do Nagrody BARNIM, przyznawanej osobom fizycznym i prawnym w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej.

Do 29 grudnia 2023 r. można zgłaszać kandydatów w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027.

Strona 3 z 178

Bezpłatna aplikacja KIEDY ŚMIECI

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.