Dzisiaj jest: 31 Stycznia 2023 roku    |    Imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan
Czysty Goleniów: Aktualności

Zmiany w odstrzale sanitarnym dzików

środa, 05 października 2022 08:06

Informujemy, że Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie nr 13/2022 z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Porozmawiajmy o nowych terenach przeznaczonych pod rozwój gospodarczy w gminie Goleniów ze szczególnym uwzględnieniem proponowanego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.

Zapraszamy do naboru uzupełniającego na zakup laptopów w ramach projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”". Dzięki rozstrzygniętemu postępowaniu w budżecie zadania pojawiły się wolne środki, które można przeznaczyć na zakup dodatkowego sprzętu.

GWIK: oczyszczalnia pracuje bez zakłóceń

czwartek, 29 września 2022 19:43

Goleniowska Straż Miejską powiadomiona została o wycieku nieznanej substancji do rzeki Iny na wysokości oczyszczalni ścieków komunalnych.
Zaalarmowani pracownicy GWIK dokonali kontroli i zapewnili, że na oczyszczalni nie doszło do żadnej awarii.

Informujemy, że od poniedziałku, w związku z uruchomieniem kursów szczecińskiej komunikacji miejskiej przez węzeł przesiadkowy w Załomiu, autobusy linii nr 9 goleniowskiej komunikacji miejskiej relacji Goleniów-Załom-Goleniów, będą wjeżdżać również na ten węzeł.
Godziny kursów z węzła w Załomiu: kierunek do Załomia: 6:40 i 15:52, kierunek do Goleniowa: 6:50 i 16:02.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące programu "Czyste Powietrze PLUS" oraz "Ciepłe Mieszkanie". Spotkanie z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbędzie się o godz. 10:00 w czwartek, 22 września br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie.

Zniesiony zakaz korzystania z wód Odry

wtorek, 06 września 2022 12:26

Z dniem 6 września br. Wojewoda Zachodniopomorski uchylił zakaz korzystania z wód Odry. Tym samym traci moc rozporządzenie porządkowe nr 1/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

LI sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 29 sierpnia 2022 11:25

W środę, 31 sierpnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się LI sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się sprawozdanie m.in. dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów oraz dziewięć projektów uchwał.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o wynikach monitoringu szlaku żeglugowego na rzece Odrze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie przedłużył zakaz korzystania z kąpieliska w Lubczynie do 31 sierpnia w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych, powodującym zagrożenie życia i zdrowia ludzi, a spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry, w następstwie którego nastąpiło zanieczyszczenie kąpieliska w Lubczynie.

Od 1 września br. wprowadzone zostają zmiany w rozkładzie jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej, wynikające z potrzeby dostosowania rozkładu do potrzeb mieszkańców.

Wojewoda Zachodniopomorski rozszerzył zakaz korzystania z wód Odry do na okres do 25 sierpnia 2022 r., a Powiatowy Inspektor Sanitarny przedłużył zakaz kąpieli w kąpielisku w Lubczynie od 19 do 22 sierpnia br.

Awaria systemy obsługi dowodów osobistych

wtorek, 16 sierpnia 2022 08:03

Uwaga: w dniu dzisiejszym (wtorek, 16 sierpnia 2022 r.) Dział Dowodów Osobistych nie obsługuje petentów z powodu awarii.
Uszkodzenie jest niezależne od urzędu i zostało zgłoszone do Ministerstwa Cyfryzacji.

W związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej wraz z łączącymi kanałami, a także korzystania z tych wód.

Zakaz odłowu ryb na Odrze i Regaliczce

sobota, 13 sierpnia 2022 07:18

Wprowadza się całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich rzeki Odry oraz Jeziora Portowego na rzece Regaliczka do 30 września 2022 r.

Zakaz kąpieli w Lubczynie do 18 sierpnia

piątek, 12 sierpnia 2022 13:43

Wprowadza się zakaz kąpieli w kąpielisku w Lubczynie od dnia 12.08.2022 do 18.08.2022 r. w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych, powodującym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, a spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry, w następstwie którego nastąpiło zanieczyszczenie kąpieliska w Lubczynie.

Komunikat – śnięte ryby w rzece Odrze

piątek, 12 sierpnia 2022 12:37

Mając na uwadze informacje medialne o zatruciu rzeki Odry informujemy, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje sytuację w granicach administracyjnych gminy, a sprawę bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W czwartek i piątek kasa nieczynna

czwartek, 04 sierpnia 2022 06:02

Informujemy, że z powodów technicznych dziś i jutro (4,5 sierpnia) kasa Urzędu Gminy i Miasta będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Strona 4 z 168

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.