Dzisiaj jest: 20 Października 2021 roku    |    Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Inne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

LRG RETURPAPPER Sp. z o.o

72-100 Goleniów, ul. Maszewska 16
tel. 91 407 24 35

Punkt przyjmuje:

 • makulaturę,
 • folię,
 • plastiki.

Co do cen skupowych - trzeba się na bieżąco kontaktować.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE.

 

Terpitz

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 6b 
tel. 509 132 995

Punkt przyjmuje:

 • złom stalowy,
 • metale kolorowe,
 • akumulatory,
 • sprzęt AGD i RTV.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE. 

 

Z.U.H. "ZENEX – AJU" Zenon Staszków Stacja Demontażu Pojazdów

72-100 Goleniów, ul. Bankowa 2A, 2B, 2C
tel. 91 418 35 18
601 783 518

Punkt przyjmuje:

 • akumulatory,
 • opony łącznie z samochodami,
 • złom samochodowy,
 • złom zwykły.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE. 

 

Eko–Mar FHU

72-100 Goleniów, ul. Fabryczna 29
tel. 533 498 001
533 498 005

Punkt przyjmuje:

 • makulaturę,
 • butelki PET,
 • folię,
 • opakowania po chemii gospodarczej

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE. 

 

MUSHROOM

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 12
tel. 91 461 23 57

Punkt przyjmuje większość selektywnie zbieranych odpadów. Informacje o kodach są dostępne pod w/w numerem telefonu.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE.

  

Skup złomu i metali kolorowych i elektrosprzętu

ul. Inwalidzka 9c , 72-100 Goleniów
782 – 652 -325

Punkt przyjmuje:

 • złom
 • metale kolorowe 
 • gruz budowlany
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.