Dzisiaj jest: 21 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
piątek, 10 lipca 2020 08:08

Odpady wielkogabarytowe

Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona będzie w systemie objazdowym zgodnie z obowiązującym harmonogramem zamieszczonym na internetowej stronie PGK Goleniów.
Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą też codziennie nieodpłatnie przywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), działającego w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 17C w godz. 15:00-19:00 i w sobotę w godz. 7:00-19:00.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy odpady powstające w domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci. Do grupy odpadów wielkogabarytowych zaliczają się wszelkiego rodzaju meble, np. szafy, szafki kuchenne, krzesła, fotele, biurka, stoły, tapczany, materace, a także dywany, wykładziny, duże zabawki, wózki dziecięce, suszarki do prania czy deski do prasowania.

Nie będą odbierane w ramach zbiórki odpady pobudowlane (np. gruz, panele, grzejniki), wyposażenie łazienek, jak wanny, muszle klozetowe i pozostałe produkty należące do ceramiki łazienkowej czy drzwi i okien z remontów. Dlatego jeżeli prowadzimy prace budowlane, czy remontowe i chcemy pozbyć się gruzu i elementów pochodnych , to musimy skorzystać z usług firm odbierających ten rodzaj odpadów.

Nie zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych zużytego sprzętu elektrycznego, jak stare telewizory, lodówki, sprzęty gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do punktów handlowych, punktów przyjmujących zużyty sprzęt lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. I Brygady Legionów 17C.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych robót budowlanych można przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nieodpłatnie (w workach z logo PGK) w ilości do 50 kg/ mieszkańca/ rok kalendarzowy, bądź do innych podmiotów przyjmujących wybrane frakcje odpadów komunalnych.

Zużyte opony z jednośladów i samochodów osobowych można przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nieodpłatnie, w ilości do 4 sztuk na rok kalendarzowy z każdej nieruchomości objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, bądź do punktów serwisowych, bądź innych podmiotów przyjmujących wybrane frakcje odpadów komunalnych. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym określony limit dotyczy każdego lokalu objętego deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pdfPobierz harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Gminie Goleniów w systemie objazdowym 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.