Dzisiaj jest: 20 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
piątek, 30 lipca 2021 10:29

Absolutorium dla burmistrza i kolejny Honorowy Obywatel

Przy 11 głosach za, 5 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się Rada Miejska w Goleniowie podczas 36. sesji Rady Miejskiej udzieliła burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Uchwałą Rady Miejskiej Władysław Wasylinka, legendarny goleniowski trener siatkówki został uhonorowany tytułem Zasłużonego Mieszkańca Goleniowa.

Burmistrz Robert Krupowicz przywołał pamięć Henryka Zajko i podkreślił jego znaczącą rolę w realizacji budżetu w minionym roku. Gmina Goleniów znalazła się na 2 miejscu spośród 55 gmin miejsko-wiejskich w województwie zachodniopomorskim biorąc pod uwagę prowadzoną politykę finansową w roku 2020.

Pan Władysław Wasylinka, który podczas sesji otrzymał tytuł Zasłużonego Mieszkańca Goleniowa, był inicjatorem i twórcą klubu sportowego MKS Barnim, wieloletnim prezesem i trenerem zespołu siatkarskiego kobiet, radnym powiatowym oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Goleniowie. Został wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami resortowymi.

Panu Władysławowi serdecznie gratulujemy!

rkrupowicz

Bezpłatna aplikacja KIEDY ŚMIECI

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.