Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
czwartek, 14 lipca 2022 09:55

Uwaga - odkomarzanie!

28,26 ha terenu na obszarze Gminy Goleniów zostanie poddane zabiegom „odkomarzania” metodą agrolotniczą w ciągu dwóch najbliższych nocy. Opryski zwalczające komary i ich larwy planowane są w nocy z 14 na15 lipca (z czwartku na piątek) oraz w nocy z 15 na16 lipca (z piątku na sobotę) od godz. 21.00 do 4.00.

Prosimy o pozostanie w domach, warto również zamknąć okna.

Tereny, które zostaną objęte opryskami:

 • Park 750-Lecia Goleniowa, ul. Szczecińska
 • wzdłuż Strumyka Goleniowskiego, od ul. Szkolnej do ul. Szczecińskiej wraz z zielenią obok sklepu Netto
 • plac zabaw i Planty, ul.Konstytucji 3 Maja
 • teren przy dworcu PKP w Goleniowie
 • wzdłuż rzeki Iny od ul. Kasprowicza do ul. Kilińskiego wraz z parkiem.
 • teren zieleni miejskiej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Goleniowie
 • plac targowy przy ul. Zielona Droga
 • przy boisku sportowym, ul. Słowiańska, Barnima i Puszkina.
 • nad jeziorem w miejscowości Czarna Łąka
 • ośrodek wodny i plaża w Lubczynie
 • teren zieleni przy ul. Sportowej, Szczecinskiej i Konopnickiej
 • las komunalny przy ul. Przestrzennej

W odkomarzaniu zastosowany zostanie preparat chemiczny zarejestrowany przez Ministra Zdrowia, który jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.