Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
wtorek, 08 listopada 2022 17:51

Defibrylator na dworcu

Defibrylator AED zawisnął na ścianie budynku nowego dworca w Goleniowie. 
Zgodnie z obietnicą złożoną podczas Mistrzostw w Udzielaniu Pierwszej Pomocy, Fundacja Kultury Bezpieczeństwa przekazała do użytku publicznego defibrylator AED.

Na ścianie poczekalni dworca kolejowo – autobusowego zawisło urządzenie, które może uratować życie mieszkańcom i pasażerom. Jest to 25. defibrylator na mapie naszego miasta.

Jeżeli jesteś świadkiem nagłego zatrzymania krążenia, wpisz w wyszukiwarkę Google hasło: AEDGoleniow, aby zobaczyć mapę dostępnych urządzeń AED.

Defibrylator jest prosty w obsłudze. Wystarczy go włączyć, a on będzie instruował Cię jakie wykonać czynności.
To bezpieczne urządzenie! Używając defibrylatora nie jesteś stanie wyrządzić krzywdy poszkodowanemu, możesz mu jedynie pomóc!


Wspólnie z Fundacją Kultury Bezpieczeństwa, Gmina Goleniów zapoczątkowała program pn. "AED – dzielimy się", mający na celu nanoszenie defibrylatorów na mapę Google.
Pracownicy goleniowskiego magistratu zdobywają informacje o urządzeniach, które znajdują się nie tylko w instytucjach publicznych, ale i prywatnych firmach i za zgodą właścicieli przesyłają ich lokalizację do firmy Google.
W sytuacji zatrzymania krążenia, świadek zdarzenia wpisuje do wyszukiwarki hasło „AED Goleniów" i pojawia się mapa wszystkich dostępnych w okolicy defibrylatorów.

Do tej pory naszą goleniowską mapę wyświetlono 269 502 razy.

Bezpłatna aplikacja KIEDY ŚMIECI

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.