Dzisiaj jest: 21 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
Czysty Goleniów: Aktualności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Goleniowie informuje, że od 1 września 2014 r. wprowadzony został nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z miejscowości:PUCICE, CZARNA ŁĄKA, RURZYCA UL. GOLENIOWSKA.

W związku z tym, że dnia 19.06.2014 r. wypada dzień wolny od pracy, odbiory odpadów zmieszanych z terenu Osiedle Helenów (gmina Goleniów) przeniesione zostały na dzień 20.06.2014 r.

środa, 02 kwietnia 2014 12:54

Syzyfowe prace

Chyba nie ma osoby, która nie znałaby mitu o Syzyfie (wtaczał głaz pod górę i kiedy docierał do szczytu, głaz staczał się na dół). Syzyf symbolizuje pracę, która nigdy się nie kończy. Jako żywo przypomina to walkę z zaśmiecaniem miasta, podmiejskich lasów i poboczy dróg. Jak często by nie sprzątać i ile osób by przy porządkowaniu miejsc publicznych nie pracowało, w krótkim czasie śmieci pojawiają się znowu.

Dział: Straż Miejska
wtorek, 04 marca 2014 09:29

Kontrola posesji

Od marca 2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Goleniowie wraz z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta przeprowadzać będą kontrole nieruchomości w Gminie Goleniów, pod kątem realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 27 stycznia 2014 10:25

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Goleniów po raz kolejny składać będzie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 08 stycznia 2014 18:25

Deklaracje także w sobotę

W związku z krótkim terminem składania nowych deklaracji dotyczących wysokości miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2014 roku, wydłużony został czas pracy Biura Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 07 stycznia 2014 08:58

Nowe stawki za odbiór śmieci

Od 1 stycznia 2014 r. zmiejszyła się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Goleniów.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 03 stycznia 2014 10:41

Nowa deklaracja na nowe stawki

W związku z obniżeniem od dnia 1 stycznia 2014 r. stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponownego złożenia deklaracji, uwzględniających nowe stawki, dotyczących wysokości miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2014 roku.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 10 grudnia 2013 10:09

Mniej koszy i worków

Od 1 grudnia 2013 r. zmniejsza się ilość frakcji odpadów - zamiast zbierać do 7, będziemy segregować odpady do 5 koszy lub worków.

Dział: Miasto i Gmina

Informujemy, że lada dzień ruszą czynności zmierzające do weryfikacji danych osób, które do tej pory nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz ściągnięcia należności pieniężnych z tytułu opłaty śmieciowej.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 6 z 8

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.