Dzisiaj jest: 20 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
Organizacje Pozarządowe - aktualności
poniedziałek, 10 grudnia 2012 12:19

Wolontariusze i country

Blisko 40 wolontariuszy uhonorowanych zostało dyplomami i drobnymi upominkami podczas uroczystości zorganizowanej 8 grudnia 2012 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Tegoroczną imprezę na zlecenie Gminy Goleniów zorganizowało w stylu country Stowarzyszenie Brama Vitae. Poprowadzili ją Iwona Skotowska i Leszek Biały, a dyplomy i upominki wolontariuszom wręczali zastępca burmistrza Henryk Zajko oraz przewodniczący Rady Forum Organizacji Pozarządowych Mieczysław Bździuch.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 13 czerwca 2012 07:47

Stypendia artystyczne

W myśl pdfuchwały Rady Miejskiej z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ustalenia „Gminnego programu stypendialnego”, z dniem 30 czerwca upływa termin składania wniosków o stypendia artystyczne na drugie półrocze roku 2012.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 06 czerwca 2012 07:08

Postaw na siebie

Powiat Goleniowski / Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zapraszają do udziału w projekcie "POSTAW NA SIEBIE". Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wyniku utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy który przechodził procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujących obszar pow. goleniowskiego.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 04 czerwca 2012 15:26

Dzień Sąsiada

W piątkowe popołudnie (1 czerwca 2012 r.) Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu "Pro", Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Goleniowski Dom Kultury zorganizowały Dzień Sąsiada. Była to trzecia edycja tej nietypowej ulicznej imprezy, do udziału w której organizatorzy zapraszają przede wszystkim mieszkańców północnej części miasta (ulice Mikołajczyka, Mickiewicza, Wolińskiej i inne). W tym roku Dzień Sąsiada połączony został z Dniem Dziecka i to głównie dla najmłodszych goleniowian organizowane były różne konkursy, zabawy, warsztaty itp. Ale i dla dorosłych osób atrakcji nie brakowało. Wesoła zabawa, której celem jest integracja mieszkańców tej części miasta, trwała kilka godzin.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 04 czerwca 2012 15:18

Nie ma rzeczy niemożliwych

Mimo że zmagają się z ciężką chorobą, żyją aktywnie i czerpią z życia pełnymi garściami. Goleniowskie Amazonki, członkinie Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym "Ewa" w sobotę, 2 czerwca 2012 roku, wzięły udział w regionalnej spartakiadzie, zorganizowanej po raz siódmy przez Amazonki z Koszalina. Wspaniała oprawa imprezy, 19 startujących w niej zespołów z całego województwa oraz z Gdańska i Piły, zainteresowanie koszalińskich władz samorządowych i serdeczna atmosfera sprawiły, iż dobrych humorów nie popsuły dokuczliwy chłód i deszcz z gradem, który wymusił skrócenie imprezy o jedną konkurencję.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 29 maja 2012 11:35

Gmina dofinansowuje wakacje

Trzy gminne placówki - Goleniowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji - otrzymały z budżetu gminy dofinansowanie na organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dział: Miasto i Gmina

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy ze Stowarzyszeniem Liderów i Fundraiserów organizuje cykl szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej dla pracowników, wolontariuszy oraz członków organizacji pozarządowych (NGO), mających swoją siedzibę na terenach wiejskich i małomiasteczkowych (do 30 tys. mieszkańców) z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 27 kwietnia 2012 11:16

Konkurs grantowy

Do 15 maja 2012 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu grantowego organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu. Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 tys. zł.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Do udziału w nim Fundusz zaprasza organizacje pozarządowe, które uzyskały osobowość prawną co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego i nie działają dla osiągnięcia zysku (non profit). Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 1 września 2012 roku, a zakończyć powinna najpóźniej 28 lutego 2013 r.

Wszystkie niezbędne informacje, dane adresowe i formularze znajdują się na stronie www.fundusznotariatu.pl

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 26 kwietnia 2012 11:35

Decyzja jeszcze nie zapadła

Podjęte w styczniu i marcu 2012 roku uchwały o likwidacji przedszkoli publicznych nr 1 i nr 5, zostały oprotestowane. Decyzja o tym, czy uchwały zostaną uchylone jeszcze nie zapadła.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 03 kwietnia 2012 07:21

Zagłosuj na swoje miasto

Fundacja Muszkieterów, zrzeszająca właścicieli supermarketów Intermarche i Bricomarche, zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „Zagłosuj na swoje miasto”.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 3 z 5

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.