Dzisiaj jest: 20 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Fabian, Sebastian

Prognoza niebezpiecznych zjawisk pogodowych

poniedziałek, 10 czerwca 2019 12:59

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi. Od wtorku możemy spodziewać się upałów, którym będą towarzyszyć burze z gradem.

Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów na ławników sądowych, którzy będą orzekać w Sądzie Rejonowym w Goleniowie w latach 2020-2023. Kandydatów na ławników można zgłaszać w UGiM w Goleniowie.

We wtorek i w środę odkomarzanie

piątek, 07 czerwca 2019 08:08

W dniach 11 i 12 czerwca 2019 r. na terenie Gminy Goleniów zostanie przeprowadzona akcja odkomarzania (metodą naziemną). Zabiegi wykona firma DEXA Sp. z o.o. W przypadku niesprzyjającej pogody zabiegi mogą być wykonane w innym terminie. Odkomarzanie zostanie przeprowadzone w następujących miejscach:

Prace w ul. Pocztowej

czwartek, 06 czerwca 2019 13:48

Informujemy, że w piątek 7 czerwca, od godz. 7.00 zamknięta dla ruchu kołowego będzie ulica Pocztowa. Zamknięcie jest konieczne dla usunięcia awarii kanalizacji deszczowej i naprawy zapadającej się z tego powodu jezdni.

Głosuj na Lipę Annę

środa, 05 czerwca 2019 06:35

Pomnik przyrody rosnący przy siedzibie Nadleśnictwa Kliniska - Lipa Anna znalazł się wśród kandydatów do Drzewa Roku. W tegorocznym konkursie „Drzewo Roku” udział bierze 16 drzew z całej Polski.

Nabór na stanowisko referenta

środa, 05 czerwca 2019 06:21

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy referent w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Opłata od posiadania psów

środa, 05 czerwca 2019 06:06

Przypominamy o terminie płatności opłaty od posiadania psów, która powinna być uiszczana bez wezwania do zapłaty w terminie do 30 czerwca 2019 r. w wysokości 48,00 zł za jednego psa.

Raport o stanie gminy jest gotowy

piątek, 31 maja 2019 10:18

W Biuletynie Informacji Publicznej został dziś opublikowany Raport o Stanie Gminy, przygotowany na zlecenie Burmistrza Gminy Goleniów. Zawiera informacje finansowe dotyczące gminy, informacje o stanie mienia komunalnego, o realizacji polityk, programów i strategii, realizacji uchwał Rady Miejskiej, informację o istotnych działaniach burmistrza oraz część analityczną.

Nowy Zasłużony Mieszkaniec

czwartek, 30 maja 2019 10:01

Jerzy Kowalski, wieloletni sołtys Klinisk Wielkich, były radny Rady Miejskiej w Goleniowie i wiceburmistrz w latach 1998-2002, na mocy uchwały Rady Miejskiej otrzymał dnia 29 maja 2019 tytuł Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.

Jest zgoda na budowę osiedla

czwartek, 30 maja 2019 09:48

Rada Miejska na sesji w dniu 29 maja br. wyraziła zgodę na sfinansowanie ważnej mieszkaniowej inwestycji: I etapu budowy nowego osiedla mieszkaniowego przy wjeździe do Helenowa. Na początek zostanie tam zbudowane 60 mieszkań, wszystkie bloki będą wyposażone w windy.

Twój biznes pod banderą sukcesu

wtorek, 28 maja 2019 06:36

Taką nazwę nosi Konkurs Gospodarczy zorganizowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. W konkursie mogą uczestniczyć mikro, małe i średnie firmy, które mogą stać się symbolem biznesowego sukcesu prowadzonego na Pomorzu Zachodnim. Spośród zgłoszonych firm 15 zostanie laureatami konkursu. Nagrodami w konkursie są m.in.:

Przedstawiamy oficjalne wyniki głosowania ze wszystkich komisji wyborczych w Gminie Goleniów.

Zmarła Sabina Gawarecka

poniedziałek, 27 maja 2019 09:12

Z ogromnym smutkiem i żalem przekazujemy wiadomość o śmierci naszej drogiej koleżanki Sabiny Gawareckiej.

Gmina Goleniów planuje przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Prosimy Państwa o pomoc w zakresie rozeznania potrzeb mieszkańców poprzez wypełnienie jednej z dwóch ankiet.

Goleniowski Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przedstawiły swoją ofertę spędzenia dla dzieci na nadchodzące wakacje.

IX sesja Rady Miejskiej

piątek, 24 maja 2019 07:31

W najbliższą środę 29 maja 2019 r. o godz. 11.00 rozpocznie się IX sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.

Ćwiczenie Renegade

czwartek, 23 maja 2019 10:05

Informujemy, że we wtorek, 28 maja br. odbędzie się krajowe ćwiczenie Renegade z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (dźwięk syreny) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Zmarł Zygmunt Goc

czwartek, 23 maja 2019 06:19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek, 21 maja 2019 r. zmarł Zygmunt Goc, wieloletni prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie i radny Powiatu Goleniowskiego.

W poniedziałek po południu od uderzenia pioruna zapalił się jeden z domów w Czarnej Łące. Spłonął dach i część pomieszczeń, kolejne szkody powstały wskutek zalania pomieszczeń w czasie akcji gaśniczej. Dom obecnie nie nadaje się do użytku, wymaga kosztownego remontu.

W dniach od 15 do 19 maja 2019 r. w Goleniowie przebywała 13-osobowa grupa seniorów niemieckich z Bergen na Rugii. Wizyta odbyła się w ramach współpracy seniorów niemieckich współpracujących z Kreisverband Rügen der Volkssolidarität e.V. oraz seniorów polskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Seniorów „Rytm” w Goleniowie.

Strona 8 z 146

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.