Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Piotr, Małgorzata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na 26 maja 2019 r. wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji należy dokonać do 26 kwietnia. Zapoznaj się ze wskazówkami Państwowej Komisji Wyborczej.

Odbiór gabarytów w sobotę

środa, 17 kwietnia 2019 08:39

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż wywóz odpadów wielkogabarytowych z miejscowości Mosty, Os. Mosty, Imno, Burowo, Marszewo, Goleniów ul: Roślinna, Ekologiczna, Sielska, Słoneczne Wzgórze, Zielone Wzgórze, Urodzajna, Podańsko, Budno, Żółwia, Zabród, Bolechowo, Bącznik, Łęsko, Stawno, Tarnówko, Tarnowiec, Danowo został przełożony z 19.04 (piątek) na 20.04 (sobota).

Odbiór odpadów zielonych

piątek, 12 kwietnia 2019 23:51

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że od 1 kwietnia 2019r. rozpoczął się odbiór odpadów zielonych.

"Akademia Niepodległości" w Żółtym Domku

czwartek, 11 kwietnia 2019 12:20

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie zapraszają na kolejny wykład z cyklu "Moja Niepodległa". Odczyt "Marszałek Piłsudski w poglądach Hitlera", który wygłosi dr Wojciech Wichert, odbędzie się w środę, 24 kwietnia o godz. 17:00 w "Żółtym Domku".

Nabór do Straży Miejskiej

czwartek, 11 kwietnia 2019 10:41

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Syreny oznajmią próbny alarm

poniedziałek, 08 kwietnia 2019 06:28

Wojewoda zachodniopomorski informuje o włączeniu syren w dniu 10 kwietnia 2019 roku o godzinie 8.41 na czas jednej minuty. Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach.

Gabaryty w sobotę

piątek, 05 kwietnia 2019 10:17

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu Goleniowa oraz Helenowa został przełożony na sobotę, tj. 6.04.2019 r.

Bezpieczny senior

piątek, 05 kwietnia 2019 09:17

Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Goleniowie ma przyjemność zaprosić seniorów na kolejne spotkanie edukacyjno-informacyjne dla seniorów, które rozpocznie w środę, 17 kwietnia o godz. 12:00 w siedzibie CAL-u.

Bezpłatna mammografia w maju 2019

środa, 03 kwietnia 2019 10:16

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne. W roku 2019 r. LUX MED kontynuuje program bezpłatnych badań mammograficznych. Badania majowe odbędą się 10 maja 2019 w godzinach od 8.00 do 15.00 na parkingu przy stadionie od strony gimnazjum, ul. Norwida.

Sprawdź, czy jesteś w spisie wyborców

środa, 03 kwietnia 2019 09:29

Na 17 kwietnia 2019 r. zaplanowane są wybory do Rady Osiedla Helenów. Przypominamy, że prawo do udziału w wyborach mają wyłącznie stali mieszkańcy osiedla, których personalia znajdują się w spisie wyborców.

W poniedziałek,1 kwietnia br. rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Goleniów.
Przypominamy o ważnym zapisie w statutach sołectw, regulującym czynne i bierne prawo wyborcze.

Godzina dla Ziemi

piątek, 29 marca 2019 12:45

Jak co roku w ostatnia sobotę marca odbędzie się akcja Godzina dla Ziemi. Goleniów również weźmie w niej udział. Na czym polega ta akcja?

Wycinka na ul. Parkowej w Załomiu

czwartek, 28 marca 2019 13:34

Do 8 kwietnia mogą potrwać utrudnienia w ruchu pojazdów w rejonie ul. Parkowej w Załomiu – informuje Nadleśnictwo Kliniska.

Konsultacje w projekcie Baltic Pipe

środa, 27 marca 2019 08:51

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że do 10 kwietnia 2019 r. będą dostępne do wglądu materiały dotyczącego budowy gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym. Inwestycja ta jest elementem projektu Baltic Pipe.

Dwa muzea w Goleniowie

wtorek, 26 marca 2019 12:20

Od lipca 2018 r. w Goleniowie działają dwa muzea. Utrzymywany przez gminę Goleniów Ośrodek Dokumentacji Ziemi Goleniowskiej (ODDZG) oraz prywatne muzeum Jarosława Jancelewicza.

Konsultacje społeczne w sołectwach

wtorek, 26 marca 2019 11:47

Informujemy o udostępnieniu formularza na potrzeby konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu specjalnego Pożarniczego STAR 266 GBA 2,5/16 nr rej. ZGL E224.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na dwa wolne stanowiska pracy Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

VII sesja Rady Miejskiej

czwartek, 21 marca 2019 14:11

W środę, 27 marca br. o godz. 11:00 rozpocznie się VII sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń UGiM, będą transmitowane w internecie, na stronie www.goleniow.pl.

Wybory sołtysów i rad sołeckich

środa, 20 marca 2019 07:54

W kwietniu odbędą się nowe wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Goleniów.

Strona 10 z 146

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.