Dzisiaj jest: 21 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
Czysty Goleniów: Aktualności

W okresie świątecznym (święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, święto Trzech Króli) będzie obowiązywał zmieniony harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych na terenie miasta i gminy Goleniów.

Dział: Miasto i Gmina

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku ze Świętem Niepodległości odbiór odpadów z dnia 11 listopada 2015 r. (środa) zostanie przeniesiony na dzień następny, tj. 12 listopada 2015 r. (czwartek).

Dział: Miasto i Gmina

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od 1 listopada do 31 grudnia 2015 r. obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadow komunalnych zmieszanych dla gminy Goleniów oraz dla ulic miasta Goleniów: ul: Botaniczna, Ekologiczna, Na Polanie, Powrotna, Przyrodnicza, Roślinna, Sielska, Słoneczne Wzgórze, Urocza, Wiejska, Zielone Wzgórze, Zielna, Żniwna, Tartaczna.

Dział: Miasto i Gmina

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że z powodu awarii pojazdu odbiór odpadów od mieszkańców z miejscowości Kąty, Święta i Krępsko, który miał odbyć się 13.10.2015 r. (wtorek) zostanie przesunięty na dzień 14.10.2015 r. (środa). W imieniu PGK Goleniów przepraszamy za utrudnienia.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 21 stycznia 2015 09:31

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Goleniów po raz kolejny składać będzie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 05 stycznia 2015 11:15

Porzucone śmieci

W miniony piątek, 2 stycznia 2015 r. Straż Miejska została powiadomiona o porzuconych odpadach w lesie pomiędzy Goleniowem a Helenowem. Po przybyciu na miejsce strażnicy znaleźli porozrzucane plastikowe części samochodowe, styropian oraz kartony.

Dział: Straż Miejska
środa, 10 grudnia 2014 09:55

Zmiana terminów odbioru odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż w związku ze świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem i świętem Trzech Króli, zmianie uległ stały harmonogram odbioru odpadów komunalnych. W tym okresie odpady odbierane będą wg następującego pdfharmonogramu

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 13 października 2014 06:24

Informacje o odpadach w gminie dostępne w telefonie

Już działa aplikacja mobilna "Kiedy wywóz". Jest bezpłatna, przeznaczona na smartfony i służy do wyświetlania informacji o terminach wywozu odpadów i najbliższych punktach odbioru.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 18 sierpnia 2014 10:49

Sprawozdanie za 2013 rok

Prezentujemy sprawozdanie burmistrza gminy Goleniów w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok. Do pobrania pdftutaj.

Dział: Miasto i Gmina

Informujemy o zmianie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości na terenie miasta Goleniów z zabudowy wielorodzinnej zarządzanych przez Spółkę GTBS, S.M. OSADA oraz WAM, która będzie obowiązywała od miesiąca września 2014 r.

 • 12.09.2014 r. - pierwszy wywóz
 • 26.09.2014 r. - kolejny wywóz
 • następnie odbiór co dwa tygodnie wg kalendarza
Strona 5 z 8

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.