Dzisiaj jest: 14 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

czwartek, 31 października 2019 09:14

Za nami XIII sesja Rady Miejskiej

Środową XIII sesję Rady Miejskiej rozpoczęło wręczenie nagród dwojgu goleniowskich strzelców z KKS Tarcza Goleniów. Marcin Majka we wrześniu został mistrzem Europy, oddając 60 strzałów w samo centrum tarczy, a Zuzanna Pierko na początku października zwyciężyła w Budapeszcie w finale strzeleckiej Ligi Europejskiej, zdobywając 562 punkty na 600 możliwych, strzelając z pistoletu.

Oboje otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Gminę Goleniów. Gratulacje otrzymał też trener Michał Buniak.

Na sesji rozpatrzono sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, przyjęto m.in. uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, udzielenia pomocy Powiatowi Goleniowskiemu na zakup sprzętu dla goleniowskiego szpitala, podwyższenia kapitału zakładowego spółki GTBS, dokonano wyboru ławników Sądu Rejonowego w Goleniowie, przyjęto zmiany w tegorocznym budżecie Gminy Goleniów i wieloletniej prognozie finansowej. Projekt uchwały o podwyższeniu diet dla sołtysów został odesłany do wnioskodawcy (burmistrza gminy) celem ponownej analizy i przedyskutowania.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.