Dzisiaj jest: 4 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

poniedziałek, 25 listopada 2019 10:05

SMOG - punkt konsultacyjny w CAL-u

Od piątku 6 grudnia punkt konsultacyjny, w którym można składać wnioski o dofinansowanie na modernizację domowych kotłowni, będzie funkcjonować w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wojska Polskiego. Punkt będzie działać w piątki w pokoju nr 202. W najbliższy piątek, 29 listopada będzie jeszcze działać w dawnym biurowcu PGK przy ul. Konopnickiej.

Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania siedziby punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych. CAL dysponuje podjazdem dla wózków i windą, których nie ma na ul. Konopnickiej.


Gmina Goleniów kontynuuje walkę ze smogiem. Nasze działania opierają się przede wszystkim na udzielaniu mieszkańcom informacji o funkcjonujących dofinansowaniach na zmianę źródeł ciepła oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do Programu Czyste Powietrze.

Jednocześnie, niecierpliwie czekamy do końca listopada br. na rozstrzygnięcie konkursu przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Złożyliśmy tam dwa wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła opalanych węglem oraz termomodernizacji budynków z Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Mamy sporą konkurencję. Do samej wymiany źródeł ciepła, do RPO z terenu całego województwa zachodniopomorskiego złożone zostały wnioski na kwotę dwukrotnie większą niż przewidziana w Programie, a na wymianę źródeł ciepła z termomodernizacją aż czterokrotnie większą. Jeśli uda nam się pozyskać ww. fundusze, to będziemy je rozdzielać dopiero od marca 2020 r. w formie grantów (tj. w ściśle ustalonych kwotach 7500, 25000 i 50000). Oczywiście otrzymanie ww. grantu obwarowane będzie szeregiem wymogów, a szczegółowy regulamin w tej sprawie zamieścimy na naszej stronie internetowej w lutym przyszłego roku.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.